Research Assistants

Publications

46.

 J. Chin Chem Soc. 2023, 1–9. (10.1002/jccs.202300384)

Rou-Jie Huang, Tiow-Gan Ong, Rong-Jie Chein*

44.

Org. Lett. 2023, 25, 3456-3460.(10.1021/acs.orglett.3c01029)

Kuei-Wei ChiuYu-Hsun TsengYing-Xin Li, and Rong-Jie Chein*

 

43.

Sci. Adv. 2023, 9, eade9944.(10.1126/sciadv.ade9944)

Chia-Yi Lin, Kuo-Yen Huang, Shih-Han Kao, Ming-Shiu Lin, Chih-Chien Lin, Shuenn-Chen Yang, Wei-Chia Chung, Ya-Hsuan Chang, Rong-Jie Chein and Pan-Chyr Yang*

42.

Angew. Chem. Int. Ed. 2023. e202215566.(10.1002/anie.202215566)

Tzu-Ho ChenChien-Ting ChenChi-Fang LeeRou-Jie HuangKuan-Lin ChenYuan-Chun LuSuh-Yuen LiangMai-Truc PhamYerra Koteswara RaoShih-Hsiung WuRong-Jie CheinHsiao-Ching Lin*

41.

J. Org. Chem. 2023, 88, 559-572. (10.1021/acs.joc.2c02573)

Yu-Chen Gun, Kuei-Wei Chiu, and Rong-Jie Chein*

40.

Org. Biomol. Chem., 2022, 20, 8405-8409. (10.1039/d2ob01779b)

Soumendranath Mukhopadhyay, Ramalingam Boobalan and Rong-Jie Chein*

39.

Chem. Commun., 2022, 58, 8564-8567. (10.1039/D2CC02980D)

Suhas Ravindra Bavikar, Hong-Jay Lo, Chebolu Naga Sesha Sai Pavan Kumar and Rong-Jie Chein*

Inorg. Chem. 2021, 61, 16266-16272. (10.1021/acs.inorgchem.1c02073)

Ding-Nan Shih, Ramalingam Boobalan, Yi-Hung Liu, Rong-Jie Chein*, Ching-Wen Chiu*

Org. Lett. 2021, 23, 8104-8108. (10.1021/acs.orglett.1c03243)

Pei-Tung Cheng, Yu-Hsun Tseng and Rong-Jie Chein*

Organometallics. 2021, 40, 1244-1251. (10.1021/acs.organomet.1c00036)

Ching-Pei Hsu, Yi-Hung Liu, Ramalingam Boobalan, Ya-Fan Lin, Rong-Jie Chein*, and Ching-Wen Chiu*

Org. Lett. 2021, 23, 1904-1909. (10.1021/acs.orglett.1c00330)

Ranuka T. Hewage, Rou-Jie Huang, Shu-Jung Lai, Ya-Chu Lien, Shao-Hsing Weng, Dehai Li, Yu-Ju Chen, Shih-Hsiung Wu, Rong-Jie Chein*, and Hsiao-Ching Lin*

PNAS 2021, 118, e2021579118. (10.1073/pnas.2021579118)

Jia-Tsrong Jan, Ting-Jen Rachel Cheng, Yu-Pu Juang, Hsiu-Hua Ma, Ying-Ta Wu, Wen-Bin Yang, Cheng-Wei Cheng, Xiaorui Chen, Ting-Hung Chou, Jiun-Jie Shie, Wei-Chieh Cheng, Rong-Jie Chein, Shi-Shan Mao, Pi-Hui Liang*, Che Ma*, Shang-Cheng Hung*, and Chi-Huey Wong*

Org. Biomol. Chem. 2020, 18, 8899-8907. (10.1039/D0OB01722A)

Nai-Pin Lin and Rong-Jie Chein*

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 13537-13541. (10.1002/anie.202004435)

Yu-Rong Chen, Annavareddi Naresh, Suhas-Yuen Liang, Chun-Hung Ling, Rong-Jie Chein*, and Hsiao-Ching Lin*

Org. Lett. 2020, 22, 3302-3306.(10.1021/acs.orglett.0c01132)

Kuan-Lin Chen, Chen-Yu Lai, Mau-Truc Pham, Rong-Jie Chein, Yi Tang, and Hsiao-Ching Lin*

J. Med. Chem. 2020, 63, 3172-3187. (10.1021/acs.jmedchem.9b01783)

Chia-Yi Lin, Hsin-Yi Wu, Ting-Jen Rachel Cheng, Jyung-Hurng Liu, Rou-Jie Huang, Tzu-Hung Hsiao, Chia-Jen Wang, Pei-Fang Hung, Albert Lan, Szu-Hua Pan*, Rong-Jie Chein*, Chi-Huey Wong and Pan-Chyr Yang

Chem. Commun. 2019, 55, 13522-13525. (10.1039/C9CC07242J)

Ting-Hung Chou, Bo-Hung Yu, Rong-Jie Chein*

Eur. J. Med. Chem. 2019, 181, 111584. (10.1016/j.ejmech.2019.111584)

Ming-Shiu Lin, Tse-Ming Hong, Ting-Hung Chou, Shuenn-Chen Yang, Wei-Chia Chung, Chia-Wei Weng, Mei-Ling Tsai, Ting-Jen Rachel Cheng, Jeremy J W Chen, Te-Chang Lee, Chi-Huey Wong, Rong-Jie Chein*, Pan-Chyr Yang*

Org. Lett. 2018, 20(17), pp5362-5366. (10.1021/acs.orglett.8b02269). Highlighted by Synfacts 2018, 14(11), 1180. (10.1055/s-0037-1611034) 

Singam Naveen Kumar, Suhas Ravindra Bavikar, Chebolu Naga Sesha Sai Pavan Kumar, Isaac Furay Yu, Rong-Jie Chein*

Cancer Sci. 2018, 109(3), 832-842. (10.1111/cas.13489)

Hao-Wei Cheng, Rong-Jie Chein, Ting-Jen Cheng, Pei-Shan Wu, Hsin-Yi Wu, Pei-Fang Hung, Chia-Jen Wang, Yuan-Ling Hsu, Jau-Min Wong, Ang Yuan, Chi-Huey Wong, Pan-Chyr Yang, Szu-Hua Pan*

Org. Lett. 2017, 19(1), 22-25. (10.1021/acs.orglett.6b03147). Highlighted by C&EN 2017.

Singam Naveen Kumar, Isaac Furay Yu, Rong-Jie Chein*

J. Org. Chem. 2017, 82(3), 1575–1583. (10.1021/acs.joc.6b02766)

Shih-Che Lin, Rong-Jie Chein*

Tetrahedron 2016, 72, 2607-2615. (10.1016/j.tet.2014.12.063)

Shang-Hua Wang, and Rong-Jie Chein*

Chem. Eur. J. 2016, 22, 2925-2929. (10.1002/chem.201505005)

Chia-I Yen, Szu-Mam Liu, Wei-Shang Lo, Jhe-Wei Wu, Yi-Hsin Liu, Rong-Jie Chein, Renqiang Yang, Kevin C.-W. Wu, Jih Ru Hwu, Nianhan Ma,* Fa-Kuen Shieh*

J. Biol. Chem. 2015, 290, 26235-26248. (10.1074/jbc.M115.672097)

Klim King*, Nai-Pin Lin, Yu-Hong Cheng, Gao-Hui Chen, Rong-Jie Chein*

Steroids 2015, 96, 73-80. (10.1016/j.steroids.2015.01.011)

Darong Wang, Meiman Chen, Rong-Jie Chein, Wei-Min Ching, Chen-Hsiung Hung, Der-Lii M. Tzou*

Synlett 2014, 25, 2827–2830. (10.1055/s-0034-1379493)

Chin-Yin Lin, Rong-Jie Chein*

Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 9026 –9029. (10.1002/anie.201404495)

Hong-Jay Lo, Chin-Yin Lin, Mei-Chun Tseng, and Rong-Jie Chein*

Org. Lett. 2014, 16, 2990−2992. (10.1021/ol501121v)

Chebolu Naga Sesha Sai Pavan Kumar, Rong-Jie Chein*

Chem. Commun. 2014, 50, 1101-1103. (10.1039/C3CC47550F)

Meng-Ting Huang, Hsin-Yi Wu, Rong-Jie Chein*

Tetrahedron Lett. 2014, 55, 1031-1035. (10.1016/j.tetlet.2013.12.074)

Ravi Kumara Guralamatta Siddappa, Chih-Wei Chang, Rong-Jie Chein

J. Org. Chem. 2013, 78, 5788-5793. (10.1021/jo400648f)

Hsin-Yi Wu, Chih-Wei Chang, Rong-Jie Chein*

J. Org. Chem. 2011, 76, 4154-4157. (10.1021/jo2004132)

Chih-Wei Chang, Rong-Jie Chein*

Org. Lett. 2010, 12, 132-135. (10.1021/ol9025364)

Rong-Jie Chein, E. J. Corey*

Organic Letters 2009, 11, 1611-1614. (10.1021/ol900258f)

Rong-Jie Chein, Ying-Yeung Yeung and E. J. Corey*

J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9031-9036. (10.1021/ja800980h)

László Kürti, Rong-Jie Chein and E. J. Corey*

J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 10346-10347. (10.1021/ja0742434)

Ying-Yeung Yeung, Rong-Jie Chein, and E. J. Corey*

J. Chin. Chem. Soc. 2006, 53, 429-430. (10.1002/jccs.200600054)

Tse-Lok Ho, Rong-Jie Chein

Helv. Chim. Acta. 2006, 89, 231-239. (10.1002/hlca.200690025)

Tse-Lok Ho, Rong-Jie Chein

J. Chin. Chem. Soc. 2005, 52, 1223-1225. (10.1002/jccs.200500176)

Tse-Lok Ho, Rong-Jie Chein

J. Org. Chem. 2004, 69, 591-592. (10.1021/jo035561y)

Tse-Lok Ho, Rong-Jie Chein

J. Org. Chem. 2000, 65, 5774-5779. (10.1021/jo000668w)

Tse-Lok Ho*, Liang-Ren Kung, and Rong-Jie Chein

J. Nat. Prod. 1997, 60, 493-494. (10.1021/np960704f)

Tse-Lok Ho*, and Rong-Jie Chein

Chem. Commun. 1996, 1147. (10.1039/CC9960001147)

Tse-Lok Ho, Rong-Jie Chein